EN
Genel Laboratuvar Cihazları
AFM ( Atomik Kuvvet Mikroskop)
Aktif Hava Kontrol Cihazı AIR IDEAL
Azot Protein Tayin Sistemleri
Azot Saklama ve Taşıma Tankları (Dewar Kabı)
Balon Isıtıcılar (Mantolu Isıtıcılar)
BOD İnkübatör
Bulaşık Makinası (Laboratuvar Tipi)
Civalı Porozimetre
Çalkalamalı ve Soğutmalı İnkübatörler
Çeker Ocak Sistemleri
Debimetreler
Değirmen Ve Öğütücüler
Derin Dondurucu (-80 / -86˚C)
Diyet Lif Analiz Cihazı Ankom
Elek Sarsma Sistemleri
Elektroforez Sistemleri
Endüstriyel Ölçüm ve Test Cihazları
Erime Noktası Tayin Cihazı
Etüv (İnkübatör)
Etüv (Kurutma)
Etüv (Sterilizatör)
Etüv (Vakum)
Fermantör ( Fermentors & Bioreaktör)
Filtrasyon ve Manifold Sistemleri
Flow Cytometer (Flow (Akış) Sitometresi )
Fotometreler
Fotosentez Ölçüm Sistemleri
Gaz Üretim ve Ölçüm Sistemi Ankom
Gerber Santrifüj
Glow Box
Hidroliz Sistemi Ankom
Homojenizatör
Hot plate (Isıtıcı Tabla)
İklim (Bitki Büyütme) Kabinleri
İletkenlik Ve Oksijen Ölçerler
İyon Metre
Jar test cihazı
Jel Görüntüleme Sistemleri
Kar Buz Makinası
Karbon Kükürt Analizör
Karbondioksit İnkübatör
Klorofil Ölçer (Klorofilmetre)
Kromatotron (Chromatotron)
Koloni Sayıcı
Kum Banyosu
Kül Fırını - Tüp Fırını
Laminar Flow Kabinler
Liyofilizatör (Freeze Dryer)
Maket Çeşitleri
Manyetik Karıştırıcı (Isıtıcılı)
Mekanik Karıştırıcı
Multiparametre Ölçüm Cihazları
Numune (Su-Debi) Alma Sistemleri
Otoklavlar
Peristaltik Pompalar
Ph Metreler
Piknometreler (Otomatik Ve Manuel)
Polarimetre
Potansiyostat-Galvanostat
Refraktometre
Renk Ölçüm Cihazları
Reometre
Rotary Evaporator
Saf Su – Ultra Saf Su Cihazları
Santrifüjler ve Ultra Santrifüjler
Selüloz Tayin Sistemleri
Sindirilebilirlik Test Cihazı Ankom
Shaker (Çalkalayıcı) Horizontal
Shaker (Çalkalayıcı) Orbital
Spektrofotometre (Su analizleri için)
Spektrofotometreler
Spin Coater & Dip Coater
Stomacher
Su Banyoları
Sirkülatör (Soğutmalı – Soğutmasız)
Su Kalitesi Ölçüm Cihazları ve Sarfları
Süt Analiz Cihazları
Tekstüre Analiz Cihazları
Teraziler
Termoreaktör
TOC (Toplam Organik Karbon) Cihazı
Toprak-Su Geçirgenlik Cihazları
Türbidimetre
Ultrasonik Banyo
Ultrasonik Homojenizatör
Vakum Pompaları
Viskozimetre
Vorteks
X-Ray Difraktometresi (XRD)
X-Ray Fluorescence (XRF)
Yağ banyosu
Yağ Tayin Cihazı
Yaprak Alanı İndex Ölçer
Zeta Potansiyeli ve Partikül Boyut Ölçüm Cihazları